Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) 112 Personel Alacak

Devlet Hava Meydanları İşletmesi tarafından yayınlanan ilanla 112 personel istihdam edileceği açıklandı. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 12 Asistan Hava Trafik Kontrolörü personeli ve 100 Stajyer Hava Trafik Kontrolörü personeli alacak.

Adayların KPSSP3 puan türünden en az 70 puana sahip olmaları gerekmektedir. Adaylar, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünce KPSSP3 puanı en yüksekten başlayarak bilgisayar destekli seçme sınavına, yazılı ve sözlü sınava çağırılacaklardır.

BAŞVURU TARİHİ VE YERİ

Başvurular 13.05.2019-30.05.2019 tarihleri arasında yapılacaktır. İşe başvuracak adayların http://isbasvuru.dhmi.gov.tr adresinden başvurmaları gerekmektedir. Adaylardan talep edilen bütün belgeleri sisteme eksiksiz yüklemeleri gerekmektedir. 

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

 1. Türk Vatandaşı olmak, 
 2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 
 3. 18 yaşını tamamlamış olmak, 
 4. Askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 5. Yüz kızartıcı suça sahip olmamak,
 6. Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak.

Asistan hava trafik kontrolör adayları için aranan şartlar;

 1. Fakülte veya 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,
 2. ICAO ANNEX’l kriterlerine uygun “Hava Trafik Kontrolörü olur” ibareli sağlık raporu almak,
 3. Hava/yer ve yer/yer sesli iletişiminde, yanlış anlamalara ve aksamalara yol açabilecek belirgin bir aksan veya lehçe, dilde pelteklik, gizli kekemelik ve aşırı heyecan sahibi olmamak,
 4. Son başvuru tarihi itibarıyla, son beş yıl içerisinde İngilizce Yabancı Dil Sınavından en az ‘C’ düzeyinde puan aldığını belgelemek,
 5. Geçerli bir hava trafik kontrolör lisansına sahip olmak.

Stajyer hava trafik kontrolör adayları için aranan şartlar;

 1. Fakülte veya 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,
 2. Hava Trafik Kontrol Kursunun Başlayacağı 02/12/2019 tarihi itibariyle, 27 yaşından gün almamış olmak, (02/12/1993 ve sonrasında doğmuş olmak.)
 3. ICAO ANNEX’l kriterlerine uygun “Hava Trafik Kontrolörü olur” ibareli sağlık raporu almak,
 4. Hava/yer ve yer/yer sesli iletişiminde, yanlış anlamalara ve aksamalara yol açabilecek belirgin bir aksan veya lehçe, dilde pelteklik, gizli kekemelik ve aşırı heyecan sahibi olmamak,
 5. Son başvuru tarihi itibarıyla, son beş yıl içerisinde İngilizce Yabancı Dil Sınavından en az ‘C’ düzeyinde puan aldığını belgelemek,
 6. Daha önce disiplin, başarısızlık ve idari yönden kursla veya Genel Müdürlükle ilişiği kesilmemek.