Dünya Tarihinin En Büyük Zaferi

Çanakkale Savaşı, 1. Dünya Savaşı sırasında 1915-1916 yılları arasında Gelibolu Yarımadası’nda Osmanlı Devleti ile İtilaf Devletleri arasında geçmiştir. Çanakkale Savaşı sadece Türk tarihinin değil aynı zamanda dünya tarihinin de en önemli olaylarından biridir.

Çanakkale Savaşı dünyanın önde gelen güçlü ülkelerinin kara, hava ve denizden gelen saldırılarına karşı Osmanlı Devleti’nin gerçekleştirmiş olduğu direnişi simgeler. Zamanın bu güçlü devletleri Osmanlı Devleti’ne karşı Çanakkale’de çok büyük bir hezimete uğradılar.

Birinci Dünya Savaşı sırasında İtilaf devletleri Çanakkale cephesini açarak savaşı kısa sürede bitirmeyi düşündüler. İtilaf devletleri için Çanakkale’nin düşmesi İstanbul’un düşmesi demekti. Osmanlı Devleti savaşta saf dışı kalarak parçalanması kolaylaşacaktı. Osmanlı Devleti saf dışı kalınca, Almanya ile daha rahat mücadele edebileceklerdi.

Zamanın en güçlü donanmasına sahip İngiltere, boğazdan gemilerinin kolayca geçebileceğini Osmanlı Devleti’nin donanma gücünün kendi donanma gücüne karşı koymasının mümkün olmadığını düşünüyordu. Fakat Atatürk önderliğindeki Türk ordusu Çanakkale Boğazı’nda İtilaf devletlerinin donanma gücüne büyük kayıplar verdirterek 18 Mart 1915 tarihinde geri püskürttü.

Denizden geçemeyecekleri anlayan itilaf devletleri 25 Nisan 1915 tarihinde karadan saldırı başlattı. Atatürk önderliğindeki Türk ordusu deniz zaferinde göstermiş oldukları mücadeleyi karada da göstererek gelen saldırıyı geri püskürttü.

Çanakkale Savaşı’nın iki taraf içinde maddi manevi çok büyük kayıpları olmuştur. Çanakkale savaşı, Birinci Dünya Savaşı içindeki, tarihin en kanlı bölümü olarak bilinir. Bu savaşta 253 bin Türk askeri şehit düşmüştür, itilaf devletlerinde ise 250 bin civarı ölü bulunmuştur.

Çanakkale Zaferi İçin Yorumlar

“Çanakkale Zaferi, Türk askerinin ruh kudretini gösteren şayanı hayret ve tebrik bir misaldir. Emin olmalısınız ki, Çanakkale Muharebelerini kazandıran bu yüksek ruhtur.” Mustafa Kemal Atatürk

“Ben size taarruzu emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman zarfında yerimize başka kuvvetler gelir, başka komutanlar hakim olabilir.” Mustafa Kemal ATATÜRK

“Türkler, Çanakkale’yi zorlayan çağının en ileri tekniğine sahip güçler karşısına adeta bir kale gibi dikilmişlerdir.” Churchill

“Ordunun yardımı olmaksızın Filo’nun başarı sağlayabileceği ümidine kapılmıştım; fakat şimdi bu işte müşterek bir harekatın zorunlu olduğunu anlıyorum.” Churchill

“Çanakkale Savaşları, modern savaş tarihinde birleşik kara ve deniz savaşlarının başlangıcı ve ilk örneğidir.” Japon Prof. Dr. Em. Krg. Hideo MIKI

“Çanakkale Savaşları, Avustralya ordusunun gelişimine birçok etkide bulunmuştur. İlk olarak Avustralya ordusu kuvvetlerinin bir yabancı tarafından değil, bir Avustralyalı subay tarafından idare edilmesini temin edecek bir uygulamaya başlanmıştır. Ve Çanakkale olayları, bu uygulamayı başlattı.” Avustralyalı Yarbay D. M. HORNER

“Çanakkale Seferi, Türk milletinin eski kudret ve kuvvetini muhafaza ettiğini, can çekişen bir imparatorluk içinde kahraman bir milletin varlığını meydana koydu.” General Fahri BELEN