Ekonomik Kriz Neden Olur ?

Ekonomik krizin ne zaman ve nasıl ortaya çıkacağı belli değildir. Tahmin edilemeyen veya bilinemeyen bir anda ortaya çıkar.

Ekonomik krizler bazen ülke içindeki sorunlar bazen de dış ülkelerin saldırıları ile ortaya çıkabilmektedir. Ekonomik kriz, arz talep dengesizliği ve yüksek enflasyonun sonucu ile ortaya çıkmaya başlar. Ülke içindeki hükümetin yanlış reformları, siyasi istikrarsızlık, askeri darbelerde ekonomik krizlere neden olmaktadır.

Ülke içerisinde üretime dayalı politika izlenmeyerek yüksek miktarda ithalat yapılması cari açığı arttırır. Cari açığın giderek artması ekonomik krizlere sebep olur.

Bazen deprem, sel, yangın gibi doğal afetlerde ekonomik krizlere yol açmaktadır.

Hangi Durumlarda Ekonomik Krizler Daha Az Görülür

  1. Siyasi İstikrarın Sağlandığı
  2. Yapısal Reformların Yapıldığı
  3. Hukuk ve Adalet Sistemine İnanıldığı

Yukarıdaki üç maddenin olduğu her yerde ekonomik krizler daha az görülür.

Bilim ve Teknolojinin Ekonomik Krizlere Etkisi

Bilim ve teknolojide çağı yakalayamayan ülkeler diğer ülkelere göre geride kalır. Geride kalan ülkeler diğer ülkeler ile rekabet edememeye başlar. Geride kalmamak için yüksek teknoloji ürünlerini ithal etmeye çalışır. Buda ithalatla birlikte cari açığı arttırır. Cari açığı artan ülkenin para birimi diğer ülkelerin para birimine göre zayıflar. Zayıflayan para birimi vatandaşın alım gücünü düşürür. Vatandaş fakirleşmeye başlar.

Bilim ve teknolojiye önem veren ülkeler yüksek teknoloji ürünlerini üretirler. Ürettikleri ürünleri dış pazara ihraç ederek cari fazla verirler. Cari fazla vererek ülkesine sağladıkları getiriyle daha fazla yatırım yapabilirler. Vatandaşına daha fazla istihdam sağlarlar. Bu şekilde para birimlerini güçlendirerek vatandaşının yaşam kalitesini arttırırlar. Yaşam kalitesi artan yerde insana saygı artar ve kötü olaylar azalır.