İngilizcede Yanlış Söylenen Kelimeler

İngilizce öğrenirken genelde yanlış söylediğimiz kelimeler oldukça fazla oluyor. Genellikle yanlış telaffuz edilen kelimeleri ekşi sözlük yazarları düzeltmiş. Genel bir konu altında toplayarak güzel bir içerik çıkarmak istedik.

Telaffuzu Yanlış Söylenen Kelimeler

lieutenant (teğmen): leftenınt da okunur, luğtenınt da.

fuchsia (fuşya): okurken sondaki ses bazilarinda ı’dan a’ya kayabilir.

rebel (asi-ayaklanmak): isimken rebıl olur, fiilken ribel olur, rebel olur rıbel olur.

sword (kılıç): v tamamen kaybolabilir de, hafif olarak söylenebilir de.

route (rota): ruut da olur raut da.

scissors (makas): oradaki r ozellikle ingiliz aksanlarinda kaybolabilir, illa sizırs denilecek diye bir kaide yok.

schedule (program): şecyuğl da olur şecığl da skecuğl da skecıl da.

indict (dava açmak): genellikle indayt diye okunur, ama indaykt diye de okunabilir.

pneu: bununla başlayan kelimeler nyü veya nü diye okunabilir.

twenty (yirmi): tveni de olur tventi de.

magic (sihir): macig diye okunmaz, mecik diye okunur, bazılarında vurdu c’de olabilir.

unique (benzersiz): yunik diye de okunur yuniik diye de, vurgu kayabilir yani.

determine (azmetmek): ditörmin olur genelde ditörmın değil.

macro (genel): mekro okunur ama bazı aksanlarda e sesi a’ya kayabilir.

schizophrenia (şizofreni): skitsıfreniya da okunur skitsofreniya da.

economy (ekonomi): ilk e’sinin i olarak telaffuz edilmesi gerekirken ses e’ye de kayabilir.

economics (ekonomi bilimi): vurgusu ikı_na_miks de olabilir, vurgusuz ikınomiks (a yerine a-o arası bir sesle) de denilebilir.

doubt (şüphe): müthiş bi sekilde “beni /dabt/ diye oku” baskısı yapsa da /daut/ seklinde okunmalıdır.

bullet (kurşun): müthiş bi sekilde “beni balıt diye oku” baskısı yapsa da /bulıt/ seklinde okunmalıdır.

ingilizce’de sona gelen hiç bir w okunmaz. (istisnası olsa bile çok çok azdır): law, show, flow, cow, sorrow, borrow

live (canlı-yaşamak): “nba live” derken layv, “i live in hede” derken liv okunur.

capable (yetenekli): keypıbıl. kepeybıl değildir.

international (uluslararası): interneyşınıl diye okunursa kötü olur. intırne$ınıl demek gerekir

occurrence (oluşum): oküriyıns diye okunursa rezil kepaze olunur. ıkarıns denmelidir.

plumber (su tesisatçısı): plammır diye okunur, b telaffuz edilmez

aisle (koridor): belki de ingilizce’deki yazılışıyla çok da alakası olmayan telaffuzu olan kelime budur – ‘ayl’ diye okunur.

often (sık sık): hem ofın hem de oftın şeklinde okunabilen ve konuşurken “hangisiydi?!” diye paniğe düşmekten koruyan bir kelime

toughness(inatçılık): tafnıs

steak (biftek): stiik yerine steyk şeklinde okunur. stake der gibi.

iron (ütü): “ayrın” değil, “ayırn” şeklinde okunacak..

issue (konu): i:şiu olarak okunur.

anxious (endişeli): enkşıs şeklinde telaffuz edilir.

foreign (yabancı): o kadar çok yanlış okuyan var ki. foreyn değil forın diye okunur

vegetable (sebze): vecitıbıl diye okunması gerekirken sonundaki table kelimesi nedeniyle veciteybıl diye okuyanları mevcuttur.

KAYNAK