İş Bulma Oranı Yüksek Meslekler

Türkiye istatistik kurumunu yaptığı araştırmada rakamlarla birlikte en kolay hangi meslekte iş bulunduğunu açıkladı. TÜİK, belli aralıklarla elindeki verileri toplayarak rapor yayınlıyor. Bu raporlarda dikkkat çekici bir konu olan iş bulma oranını sizin için kaleme aldık.

Son yıllarda ülkemizde nüfus hızlar artarken istihdam da artış gösterdi. Çalışan kişi sayısı 28.188000 kişiye çıktı. Diğer yıllara göre %0.8 puan arttı.

Çalışan kişilerin arasında 8 milyon 647 bini ilkokul, 6 milyon 420 bini fakülte ya da yüksek okul, 5 milyon 411 bini ilköğretim ve ortaokul, 2 milyon 970 bşni meslek lisesi ve 2 milyon 777 bini ise genel lise mezunu olarak açıklandı. Türkiye’de okuma yazma bilmeyip çalışan kişi sayısı 1 milyon 13 bin kişi! Dikkat çeken sayı ise herhangi bir okul bitirmeyip ama okuma yazma bilen çalışan sayısı ise 950 bin kişi. 6,5 milyon üniversite mezunundan 1.9 milyonu iş ve yönetim, 920 bini eğitim, 743 bini mühendislik mezunu olarak çalışmakta.

En yüksek çalışma oranına sahip üniversite bölümleri %79 ile mühendislik oldu.

Her 10 mühendisten 8’i iş bulmakta güçlük çekmiyor. Onu yakından takip eden %78 ile veterinerlik ve %75,9 ile sağlık hizmetleri oluyor. İş oranları güvenlik hizmetlerinde %74,1, hukukta %72,4, inşaat alanında %70,7, fiziki bilimlerde ise %70,2 oldu. En düşük iş oranı ise %53,1 ile sosyal hizmetler oldu. Bu oran gazetecilik ve enformasyon alanında %54,6 olarak belirlendi.

İş bulmanın en kolay olduğu meslek ise veterinerlik olduğu görülüyor. Neredeyse her 10 kişiden 9’u iş buluyor. Mezunların iş gücüne en yüksek katılımı gerçekleştirdiği bu oran %87,3 olarak belirlendi. İş bulmanın en zor olduğu meslek ise %67,5 ile gazetecilik ve enformasyon olarak açıklandı.